Pracovní sešit 2

Pracovní sešit 2

Téma: vzdělání, začátek školního roku, pracovní listy,

Pracovní listy obsahují celkem 20 stran se kterými se děti zdokonalí ve znalosti číselných řad a písmen. Pracovní listy jsou zaměřené na předmatematické dovednosti, zrakovou percepci, grafomotoriku, logické uvažování a mnoho dalších schopnosti a dovedností. 

Soubor pro domácí tisk je v černobílé verzi pro šetrný tisk. 

Původní cena hotového výrobku: 120 Kč

Hotový výrobek (skladem 33 ks): 90 Kč

Pdf soubor: 50 Kč