Vánoční aktivní knížka

Vánoční aktivní knížka

Téma: vzdělání, advent, aktivní knížka,

Tato kniha plná aktivit je zaměřena na posloupnost, počty, předčtenářskou gramotnost, rozdíly, grafomotoriku. Celkem obsahuje 16 stran k tisku.

Pdf soubor: 50 Kč