Pracovní sešit domácí zvířata

Pracovní sešit domácí zvířata

Téma: vzdělání, jaro, pracovní listy,

Pracovní listy obsahují celkem 20 stran, se kterými se děti zdokonalí ve znalosti číselných řad a písmen. Pracovní listy jsou zaměřené na předmatematické dovednosti, zrakovou percepci, grafomotoriku, logické uvažování a mnoho dalších schopnosti a dovedností. 

Původní cena hotového výrobku: 120 Kč.

Hotový výrobek (skladem 8 ks): 90 Kč

Pdf soubor: 50 Kč